Bionieuws

Agenda en exposities

Benelux

Biologische uitjes / Veldbiologie / Natuureducatie
Selectie uit wetenschapsagenda Kennislink en agenda's KNNV, IVN, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer
www.kennislink.nl / www.knnv.nl / www.ivn.nl / www.natuurmonumenten.nl / www.staatsbosbeheer.nl

Food proteins: functionality, modifications and analysis
12-15 november, WICC, Wageningen
Course Graduate School VLAG
www.vlaggraduateschool.nl

Gebruik van moderne veredelingstechnieken in de sierteelt

13-16 november, Campus-WU, Wageningen
Masterclass Wageningen Academy & Plant Breeding
www.wur.nl

Gods schepping! Geen evolutie!
16 november, Multifunctioneel Centrum De Keure, Sluis
Bijeenkomst Logos Instituut met Frank Ouweneel
logos.nl


Emerging Technologies in AMR
14 november, Utrecht
AMR Insight Symposium
www.amr-insights.eu

Antibioticaresistentie: Van onderzoek naar praktijk en beleid
14 november, Antropia-Landgoed de Reehorst, Driebergen
Conferentie RIVM, VWS en ZonMW
www.zonmw.nl

'SAFER' in het laboratorium
14 november, NVML, Utrecht
Cursus NVML
www.nvml.nl

Beyond Prometheus: Pursuing the origins of fire production among early humans
14 november, Lipsius-UL, Leiden
Lecture by archaeologist Andrew Sorensen (Leiden University), in the SG-serial The Future of Archaeology
www.universiteitleiden.nl

Cellular Imaging
14-16 november, UMCG/UMIC, Groningen
Cellular Imaging Course Light
www.microscopie.nl

Duurzame Educatie
14 november, 12 december, 23 januari, 20 maart en 17 april 2019, Centraal in Nederland
Masterclass Duurzame PABO en VVM-sectie Natuur- en Milieueducatie
www.vvm.info

Making a difference
15 november, De Landgoederij, Bunnik
Veterinary Science Day 2018
www.veterinaryscienceday.nl

Advancement of Research in the Tropics
15 november, Science Park-UvA, Amsterdam
Treub-UvA Symposium
ibed.uva.nl

Nuclear Receptor
15 november, NatLab-TUE, Eindhoven
11th Nuclear Receptor Research Network (NR2N) meeting
nuclearreceptorresearchnetwork.org

TOA-tijd
15 november, Hogeschool Leiden
TOA-congres
toa-poa.nl

Evolutionary Life Sciences
15 november, Linnaeusborg-RUG, Groningen
Gelifes Seminar by Aniko Korosi (SILS, UvA)
www.rug.nl

De Smaak van Vlier: Takken
15 november, Mediamatic Biotoop, Amsterdam
Het jaar rond met Vlier met kunstenaars Zeger Reyers en Sander Nederveen
www.mediamatic.net

Voorspellen van medicijngedrag in de hersenen: van glazen bol naar wiskundig model
15 november, Huygens Lab-UL, Leiden
Publiekslezing Natuurwetenschappelijk Gezelschap Leiden door farmacoloog Liesbeth de Lange (UL)
www.universiteitleiden.nl

Een goed klimaat voor vlinders en libellen
15 november, De Museumfabriek, Enschede
Lezing vlinderexpert Kars Veling (Vlinderstichting)
www.vlinderstichting.nl

Evolution of Taste
15 november, Café Loburg, Wageningen
Science Cafe Wageningen with food microbiologist Eddy Smit and perception psychologist Garmt Dijksterhuis (WU)
sciencecafewageningen.nl

Optical Biosensors
15-17 november, Gent (BE)
International Meeting on Optical Biosensors, in memory of biochemist Roger Yonchien Tsien Nobel prize in 2008
vibconferences.be

Hoe een Koe een Haas vangt - alles over gedrag in een dag
16 november, Hotel de Werelt Lunteren
NWT-conferentie voor basisonderwijs door het NIBI
www.nwt-conferentie.nl

Biodiversiteit en Leefgebieden
16 november, Provinciehuis, Den Bosch
6de symposium Biodiversiteit en Leefgebieden Noord-Brabant
www.zoogdiervereniging.nl

Community Genetics en Public Health Genomics
16 november, Oudaen, Utrecht
Wetenschappelijke bijeenkomst Nederlandse Associatie voor Community Genetics en Public Health Genomics (NACGG)
www.vkgn.org

Over ecotoxicologische grenzen: de choreografie van stoffen in de natuur
16 november, Aula-UL, Leiden
Oratie Martine Vijver, hoogleraar milieuchemie en toxicologie
www.universiteitleiden.nl

Neuroscience
16 november, Nederlands Herseninstituut, Amsterdam
Neuroscience Symposium with Pieter Roelfsema (NIN)
herseninstituut.nl

Ecosystem restoration
16 november, NIOO-KNAW, Wageningen
Cutting-Edge Ecology-lecture serie with NIOO-ecologists Emilia Hannula and Liesbeth Bakker
nioo.knaw.nl

Responsible aquaculture development for food security and economic progress
16 november-14 december, WICC, Wageningen
Course Wageningen Centre for Development Innovation
www.wur.nl

Gods schepping! Geen evolutie!
16 november, Multifunctioneel Centrum De Keure, Sluis
Bijeenkomst Logos Instituut met Frank Ouweneel
logos.nl

Paddenstoelen - 110 jaar NMV
17 november, De Koningshof, Doorn
Jubileumsymposium Nederlandse Mycologische Vereniging
www.mycologen.nl

Schelpen
17 november, Muzee, Scheveningen
Schelpenverkoopdag Nederlandse Malacologische Vereniging
www.spirula.nl

Diersporen
17-18 november, Midden Nederland, Veluwe/Deventer
Weekendcursus Wylin Tracking
www.weylintracking.nl

Hoe zorgt Rotterdam voor een stabiel ecosysteem?
18 november, Natuurhistorisch Museum Rotterdam
Museumjeugduniversiteit met ecoloog Niels de Zwarte
museumjeugduniversiteit.nl

Circulaire Economie
19 november, Saxion, Enschede
KIVI-jaarcongres 2018
www.kivi.nl

Harnessing insect-microbe chemical communication to control pest insects
19 november, NIOO-KNAW, Wageningen
NIOO Seminar by microbial ecologist Bart Lievens (KU Leuven, BE)
nioo.knaw.nl

Life Sciences with Industry
19-23 november, Lorentz Center@Snellius, Leiden
International Lorentz Workshop
www.lorentzcenter.nl

Developing the next Generation Biorefinery
20 november, De Eenhoorn, Amersfoort
Minisymposium NBV
nbv.kncv.nl

Laboratoriumkwaliteit
20 november, De Eenhoorn, Amersfoort
Bijeenkomst Landelijk KwaliteitsNetwerk NVML
www.nvml.nl

Duurzaam én veilig
20 november, Hotel Casa, Amsterdam
Jaarcongres Relevant 2018
www.vvm.info

Global Solutions to One Health Challenges
20 november, Olympus, Utrecht
NCOH Science Café
ncoh.nl

De genetische revolutie - Impact op onze maatschappij
20 november en 4 december, C-Mine CC, Genk (BE)
Davidsfonds Academie met human geneticus Jean-Jacques Cassiman (KU Leuven)
www.davidsfonds.be

Meer kleur in groen; ecologische kansen
20 november, Landgoed Te Werve, Rijswijk
22 november, Natuurmuseum, Tilburg
18 december, Schouwburg Ogterop, Meppel
10 januari 2019, DierenPark, Amersfoort
Cursus Naturio met Karin Albers
www.naturio.nl

De groene consument op weg naar duurzame zuivel
21 november, Marne College, Bolsward
Symposium en discussieavond Fryske Akademy en haar Landbouwkundig Werkverband
www.fryske-akademy.nl

Oorzaken en gevolgen van de achteruitgang van de insektenstand
21 november, De Beken, Renkum
Lezing van ecoloog David Kleijn (WU)
www.renkumsbeekdal.nl

In sickness and in health - New approaches to studying past disease and stress in the archaeological record
21 november, Lipsius-UL, Leiden
Lecture by archaeologists Rachel Schats & Sarah Schrader (Leiden University), in the SG-serial The Future of Archaeology
www.universiteitleiden.nl

De Amerikaanse woestijn – een plaatje!
21 november, Safari Meeting Centre-Burgers'Zoo, Arnhem
Winteravondlezing door bioloog Constanze Mager (hoofd educatie Burgers'Zoo)
www.burgerszoo.nl

Bodemdrang
21 en 24 november, Mediamatic Biotoop, Amsterdam
Neo Futurist Dinner 7 met kunstenaars Suzanne Bernhardt en Thorwald Voss
www.mediamatic.net

Lanenbeheer voor vleermuizen
22 november, Baarn
Praktijkcursus Zoogdiervereniging en Stichting Probos
www.zoogdiervereniging.nl

Plantenziekten in de eigen tuin
22 november, WICC, Wageningen
Najaarsbijeenkomst Koninklijke Nederlandse Plantenziektekundige Vereniging
www.knpv.org

Exotische parasitologie
22 november, Kargadoor, Utrecht
Najaarssymposium Nederlandse Vereniging voor Parasitologie
www.parasitologie.nl

Neurologie & Slaap
22 november, St Antonius Ziekenhuis, Utrecht
Symposium NVN-Werkgroep Slaap- en Waakstoornissen
www.debaar.net

Het verbinden van mens en groen
22 november 2018, Inholland, Delft
IVN-Conferentie Natuur & Gezondheid.
www.ivn.nl

Think BIG: advances in breast cancer treatments
22 november, Amsterdam UMC-locatie VUmc, Amsterdam
Symposium en uitreiking KNAW Bob Pinedo Cancer Care Award 2018
www.vumc.nl

Food and the City
22 november, Tramkade, Den Bosch
Businessevent Growcampus
has.nl

Alcohol: gezond, gevaarlijk of gezellig?
22 november, HAS Hogeschool, Den Bosch
Food Trend College
has.nl

CoCo op locatie: Een bezoek aan BASF
22 november, BASF-laboratoria, De Meern
NVON-excursie
www.nvon.nl

CRISPR/Cas en Gene Editing - Het maakbare genoom
22 november, LUMC, Leiden
Eendaagse cursus LUMC-Boerkhaave nascholing
www.vkgn.org

How expectations can shape pain
22 november, Donders Institute, Nijmegen
Donders Lecture by system neuroscientist Christian Büchel (University of Hamburg, DE)
www.ru.nl

Evolutionary Life Sciences
22 november, Linnaeusborg-RUG, Groningen
Gelifes Seminar by Love Dalén (Swedish Museum of Natural History, Stockholm)
www.rug.nl

Molecular Physiology
22-23 november, Landgoed ISVW, Leusden
Dutch Physiology Days 2018
www.nvfysiologie.nl

Cultural Evolution
22-23 november, Gebouw S-Grauwzusters-Campus UA, Antwerpen (BE)
Conference Cognition, Behavior & Evolution Network (CBEN)
www.uantwerpen.be

Meer kleur in groen - ecologische relaties
22 november, Natuurmuseum, Tilburg
11 december, Landgoed Te Werve, Rijswijk
18 december, Schouwburg Ogterop, Meppel
24 januari 2019, DierenPark, Amersfoort
Cursus Naturio - ecoloog Karin Albers
www.naturio.nl

Neuroscience
23 november, Nederlands Herseninstituut, Amsterdam
Neuroscience Symposium for PhD students
herseninstituut.nl

Microbiomes and Metagenomics: Analysis and challenges
23 november, Danone Research, Utrecht
Meeting KNVM-division Microbial Typing
www.knvm.org

Bodeminformatie en het effectief gebruik van bodemdata
23 november, ISRIC, Wageningen. De Najaarsthemadag Nederlandse Bodemkundige Vereniging en uitreiking Hissinkprijs
www.bodems.nl

New Tools: citizen science & automated monitoring
23 november, NIOO-KNAW, Wageningen
Cutting-Edge Ecology-lecture serie with NIOO-ecologists Lisette Senerpont de Domis and Kamiel Spoelstra
nioo.knaw.nl

Dier of ding? - Ethische dilemma's in het natuurbeheer
24 november, Gasthuis Leeuwenberg, Utrecht
Symposium Heimans en Thijsse Stichting
www.heimansenthijssestichting.nl

Vogelonderzoek
24 november, Omnisport, Apeldoorn
Landelijke Dag 2018 Sovon / NOU en presentatie nieuwe Vogelatlas van Nederland
www.sovon.nl

Dieren in het onderwijs - Wat ervaart het dier?
24 november, Eenhoorn Meeting Center, Amersfoort
Workshop Aeres Hogeschool
www.aereshogeschool.nl

Noordzeemysteries
25 november, Marien Station Oostende (BE)
Dag van de Wetenschap Marien Station Oostende en onderzoeksschip Simon Stevin
www.vliz.be

Medische mensentaal - Verwarring & ontwarring
26 november, Zuiderkerk, Amsterdam
Middagsymposium en boekpresentatie Medische mensentaal - Taal en communicatie over gezondheid, ziekte en zorg van Annelies Bakker (Epilepsiefonds) en Frans Meijman (huisartsgeneeskunde, Amsterdam UMC-locatie VUmc)
www.vumc.nl

Personalized Health - Nieuwe technologieën voor zorg op maat
26 november, Openbare Bibliotheek Amsterdam
KNAW-symposium over innovaties die beogen de gezondheidszorg beter te maken
www.knaw.nl

Beelden van Paaseiland - Een nieuw perspectief op een vergane eilandcultuur
26 november, Lipsiusgebouw-UL, Leiden
Studium Generale-lezing door milieuwetenschapper Jan Boersema (emeritus UL), in de SG-serie Hutspot
www.universiteitleiden.nl

Metabolism in Cancer and Stromal Cells
26-27 november, Jubileumzaal-KU Leuven, Leuven (BE)
VIB Conference, 2nd edition
vibconferences.be

Antimicrobial Resistance in the Food Chain – From Science to Policy
26-28 november, TivoliVredenburg, Utrecht
International Converence of the European Effort consortium
www.effort-against-amr.eu

Pre- and Probiotics for Lifelong Human and Animal Health
26-28 november, Hotel Casa, Amsterdam
7th Beneficial Microbes Conference, BMC2018
www.beneficialmicrobes2018.org

Personalized Medicine – medicatie voor zeldzame indicaties beschikbaar maken in de gezondheidszorg
27 november, Agora 1-VU, Amsterdam
Symposium n.a.v. promotie Charlotte Vrinten 'From Rationing to rationality. Feasibility and acceptability of n‐of‐one trials for rare diseases'
www.vkgn.org

Nieuwe eiwitten, insecten en vis, gezond, duurzaam en veilig
27 november, HAS Hogeschool, Den Bosch
Lectorale rede dierziektenonderzoeker Olga Haenen (Wageningen Bioveterinary Research)
www.wur.nl

Weten wat we nog niet weten
27 november, Stadsschouwburg, Amsterdam
Gala van de Wetenschap van New Scientist
shop.newscientist.nl

Wordt Charles Darwin voor Engeland wat Laurens Janszoon Coster is voor Nederland?
27 november, Studiecentrum, Utrecht
Minisymposium met historicus Ton Munnich (auteur Verlichting of Darwinisme?, 2014)
susterbertken.nl

Systems Epigenetics: Towards Precision Cancer Medicine
27-30 november, KIT, Amsterdam
EpiPredict Conference 2018, with keynotes of cell biologist Geneviève Almouzni (Institut Curie, FR) & system biologist Pamela Silver (Harvard University, USA)
www.systemsepigenetics2018.eu

Ecologisch groenbeheer
27 november, Landgoed Te Werve, Rijswijk
4 december, Schouwburg Ogterop, Meppel
19 februari 2019, Natuurmuseum, Tilburg
28 maart 2019, DierenPark, Amersfoort
Cursus Naturio met Karin Albers
www.naturio.nl

Biovigilantie
28 november, Maastricht Universitair Medisch Centrum+, Maastricht
11e TRIP Biovigilantie Symposium
www.tripnet.nl

Mens of dier?
28 november, Cultuurcafé RUN, Nijmegen
Radboud Reflects-debat met theoloog Frank Bosman (TU) en filosoof Cees Leijenhorst (RUN)
www.ru.nl

Tracing the Past - Detecting prehistoric remains with the help op Data Science and Citizens
28 november, Lipsius-UL, Leiden
Lecture by archaeologist Quentin Bourgeois (Leiden University), in the SG-serial The Future of Archaeology
www.universiteitleiden.nl

Moleculair Biologische Technieken
28-29 november, NVML, Utrecht
Cursus NVML
www.nvml.nl

Behavioural Biology
28-30 november, Hotel Zuiderduin, Egmond aan Zee
26th NVG Annual Meeting with Brill-Baerends lecture of primatologist Sarah Brosnan (Georgia State University, USA)
www.gedragsbiologie.nl

T-cell memory: thinking outside the blood
28-30 november, Trippenhuis-KNAW, Amsterdam
KNAW-Akademie Colloquium en Masterclass (op uitnodiging)
knaw.nl

Company growth and product development
29 november, Corpus Congres Centre, Oegstgeest
14th Dutch Life Sciences conference
www.dutchlifesciences.comwww.dutchlifesciences.com

Microbial Ecology
29 november, LUX, Nijmegen
KNVM Microbial Ecology Symposium 2018
www.knvm.org

Communication Toxicology: What's the Risk?
29 november, Vlaams-Europees Verbindingsagentschap, Brussel (BE)
BEMS/DEMS symposium 2018
toxicologie.nl

Evolution of drug resistance
29 november, Science Park-UvA, Amsterdam
IBED Seminar by evolutionary biologist Pleuni Pennings (San Francisco State University, USA)
ibed.uva.nl

How the Earth’s magnetic field and visual landmarks steer navigation in the Australian Bogong moth, a nocturnal long-distance migrant
29 november, Linnaeusborg-RUG, Groningen
Gelifes Seminar by Eric Warrant (Lund University, SE)
www.rug.nl

Geïntegreerd natuur- en landschapsbeheer, succesfactoren voor het ontwikkelen van natuur en landschap
29 november, Hogeschool VHL, Velp
Presentatie boek van de VHL-lectoren Derk Jan Stobbelaar, John Janssen en Martijn van der Heide over succesfactoren voor het ontwikkelen van natuur en landschap
www.hvhl.nl

Lessons Learned About Carrier Screening: from One Gene to Many
29 november, UMCG, Groningen
Lecure Gabriel Lazarin (Vice President Medical Affairs, Counsyl, San Francisco, USA)
www.vkgn.org

Darwin: vleesetende planten
29 november, Greenest Gallery, Botanische Tuinen-UU, De Uithof-Utrecht
Darwin & Drinks-lezing door botanisch filosoof Norbert Peeters (UL)
www.howareyougrowing.nl

Waarom worden we zo lamlendig van klimaatnieuws?
29 november, Stadsgehoorzaal, Leiden
Kruisbestuiving-lezing door filosoof Naomi van Steenbergen (UU)
www.naturalisafterdark.nl

Biomaterials and Tissue Engineering

29-30 november, De Werelt, Lunteren
27th Annual Meeting Netherlands Society for Biomaterials and Tissue Engineering (NBTE)
nbte.nl

Fungi; just around the corner
30 november, Danone Nutricia Research, Utrecht
Meeting KNVM-section Mycology
www.knvm.org

Neuroscience
30 november, Nederlands Herseninstituut, Amsterdam
Neuroscience Symposium with Maarten Kole (NIN)
herseninstituut.nl/nieuws-agenda/agenda/maarten-kole

'Daar zit muziek in'
30 november, Stadsgehoorzaal, Leiden
Publieksdag Leiden Institute of Brain and Cognition met o.a. muziekprof Henkjan Honig (UvA), Calafax rietkwartet en het Nederlands Gebaren Koor
www.universiteitleiden.nl

New Tools: big data and power of the small
30 november, NIOO-KNAW, Wageningen
Cutting-Edge Ecology-lecture serie with NIOO-ecologists Antica Culina and Ben Oyserman
nioo.knaw.nl

Moderne Fabels - de schildpad, de haas & #hoeteleven
30 november, Planetarium-Artis, Amsterdam
Felix Meritus in Artis, met columnist Aaf Brandt Corstius en schrijvers Pepijn Lanen en Johan Fretz
www.artis.nl

Kustgidsen
1 december, Vismijn z/n, Nieuwpoort (BE)
Studie- en Trefdag
www.west-vlaanderen.be

Consumer-Resource Interactions - in Times of Global Environmental Change
2-6 december, De Bergse Bossen, Driebergen
PhD-course PE&RC, Sense and E&E
www.pe-rc.nl

Masters of Sex
3 december, TivoliVredenburg, Utrecht
Studium Generale-lezing door psycholoog Ine Vanwesenbeeck (UU/Rutgers) over labonderzoek naar orgasmes
www.sg.uu.nl

Chemistry for the future
3-5 december, Koningshof, Veldhoven
Chains 2018
www.nwochains.nl

Algae
4-6 december, Park Plaza Amsterdam Airport Hotel, Schiphol
AlgaeEurope 2018 International Conference
algaeurope.org

Recent Advances in the Study of Ancient Migrations: Isotopes and Isoscapes
5 december, Lipsius-UL, Leiden
Lecture by archaeologist Jason Laffoon (Leiden University), in the SG-serial The Future of Archaeology
www.universiteitleiden.nl

One planet, one Health and one microbiology
6 december, Hotel Van der Valk, Maastricht
MINC-symposium
www.minc.eu

Evolutionary Life Sciences
6 december, Linnaeusborg-RUG, Groningen
Gelifes Seminar
www.rug.nl

Tropical Marine Ecosystems
7 december, Van Hall Larenstein, Leeuwarden
3rd Annual Symposium Acroporanet
www.acroporanet.nl

RVP uitgelicht, waarom vaccineren we eigenlijk
7 december, Hotel Van der Valk, Veenendaal
JGZ Masterclass Jeugd en Vaccins
vaccinologymasterclass.org

Brain Awards
7 december, Nederlands Herseninstituut, Amsterdam
Neuroscience Symposium & 4de Postdoc Brain Award-uitreiking
herseninstituut.nl

Integrale veerkracht: van bodemgezondheid naar gezondheid van plant, dier en
mens

7 december, Kerkzaal-Boothstraat 7, Utrecht
Symposium Wetenschappelijke Raad voor Integrale Duurzame Landbouw en Voeding en Transitiecoalitie Voedsel
www.ridlv.nl

Compendium voor Kust en Zee
7 december, De Grote Post, Oostende (BE)
Lancering 3e Compendium voor Kust en Zee door het Vlaams Instituut voor de Zee
www.vliz.be

Bermen, agrarisch landschap en natuurbescherming
8 december, Linnaeusgebouw-RUN, Nijmegen
Floron-dag 2018, in het teken van 30 jaar floristisch onderzoek
www.floron.nl

Monument 100 jaar Zuiderzeewet
8 december, Spijkweg/Bremerbergdijk, Dronten
Opening monument kunstenaar Bob Gramsma en 8ste landschapskunstwerk in Flevoland
www.100jaarzuiderzeewet.com

Hoe weet een botanische speurneus de weg?
9 december, Hortus Botanicus Leiden
Museumjeugduniversiteit met bioloog Roderick Bouman
museumjeugduniversiteit.nl

Hoe vertellen piepkleine diertjes een héél groot verhaal?
9 december, Academiegebouw-UL, Leiden
Museumjeugduniversiteit met marien bioloog Willem Renema van Naturalis
museumjeugduniversiteit.nl

Uncertainty Propagation in Spatial Environmental Modelling
10-14 december, Campus-WU, Wageningen
PhD-Course PE&RC & Sense
www.pe-rc.nl

Point of Care Testing
11 december, De Eenhoorn, Amersfoort
Congres POCT (NVML-leden)
www.nvml.nl

How to tame a fox (and build a dog) - The greatest experiment in animal breeding
11 december, Lipsiumgebouw-UL, Leiden
Studium Generale-lecture by biologist Lee Dugatkin (University Louisville, Kentucky, USA), in the SG-serial Hutspot
www.universiteitleiden.nl

Meer kleur in groen; ecologische relaties
11 december, Landgoed Te Werve, Rijswijk
24 januari 2019, DierenPark, Amersfoort
29 januari 2019, Natuurmuseum, Tilburg
5 februari 2019, Schouwburg Ogterop, Meppel
Cursus Naturio met Karin Albers
www.naturio.nl

Being a Beast
12 december, Auditorium-Kunsthal, Rotterdam
8th Hoboken Lecture by writer, traveller, veterinarian, taxidermist, barrister and philosopher Charles Foster (University of Oxford, UK)
www.hobokenlecture.nl

Belang van ecologische verbindingszones voor het behoud van de biodiversiteit
12 december, De Beken, Renkum
Lezing van ecoloog Frank Berendse (emeritus-WU)
www.renkumsbeekdal.nl

How dit disability become a global concern?
12 december, Audiorium-UL College, Den Haag
Lecture-serie by Monika Baár, Paul van Trigt, Anna Derksen & Anaïs van Ertvelde (Rethinking Disability research project, UL), in the SG-serial Global Challenges
www.universiteitleiden.nl

Gut
13 december, Orion-WU, Wageningen
Annual Gut Day 2018
www.wur.nl

Evolutionary Life Sciences
13 december, Linnaeusborg-RUG, Groningen
Gelifes Seminar
www.rug.nl

Darwin: orchideeën
13 december, Greenest Gallery, Botanische Tuinen-UU, De Uithof-Utrecht
Darwin & Drinks-lezing door botanisch filosoof Norbert Peeters (UL)
www.howareyougrowing.nl

From Potato to Sushi: Diversity of Global Culinary Culture
13 december, Lipsiusgebouw-UL, Leiden
Lecture-serie of Studium Generale and Klankbordgroep Diversiteitsbeleid UL
www.universiteitleiden.nl

Biology & De Darwin
14 december, Burgers' Zoo, Arnhem
National Conference Biology Students en finale landelijke scriptieprijs ‘De Darwin’
www.lobs.eu

Toegepaste entomologie - Next-generation biocontrol
14 december, De Reehorst, Ede
Entomologendag Nederlandse Entomologische Vereniging met plenaire lezing Next-generation biocontrol door geneticus Bart Pannebakker (WU)
www.entomologendag.nl

Neuroscience
14 december, Nederlands Herseninstituut, Amsterdam
Neuroscience Symposium with Maarten Kamermans (NIN)
herseninstituut.nl

FWO - al 90 jaar de perfectie habitat voor kennismakers
14 december, Flanders Meeting & Convention Center, Antwerpen (BE)
Bijeenkomst Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen
www.kennismakers.be

Zoology in the Anthropocene
14-15 december, Campus Belval-University of Luxembourg, Esch-sur-Alzette (LUX)
Zoology 2018, 25th scientific meeting Royal Belgian Zoological Society, Royal Dutch Zoological Society and Odyssea Luxembourg
kndv.science.ru.nl

Hoe ziet de binnenkant van een eekhoorn eruit?
16 december, Natuurhistorisch Museum Rotterdam
Museumjeugduniversiteit met preparateur Erwin Kompanje
museumjeugduniversiteit.nl

Waarom doen mijn ouders soms raar?
16 december, Rijksmuseum Boerhaave, Leiden
Museumjeugduniversiteit met medisch bioloog Onno Meijer
museumjeugduniversiteit.nl

Het Disney gevoel voor wildlife
18 december, Safari Meeting Centre-Burgers'Zoo, Arnhem
Winteravondlezing door wilde katachtigen-kenner Simone Eckhardt (stichting SPOTS)
www.burgerszoo.nl

Eating our way to the top: Diet in human evolution
19 december, Lipsius-UL, Leiden
Lecture by archaeologist Amanda Henry (Leiden University), in the SG-serial The Future of Archaeology
www.universiteitleiden.nl

The Emperor’s New Polygenic Risk Score
20 december, Eribagebouw-UMCG, Groningen
UMCG Molecular Medicine-lecture by epidemiologist Cecile Janssens (Emory Rollins School of Public Health, Atlanta, USA)
www.vkgn.org

Evolutionary Life Sciences
20 december, Linnaeusborg-RUG, Groningen
Gelifes Seminar
www.rug.nl

Eindejaars plantenjacht
25 december t/m 3 januari 2019, diverse locaties
Jaarlijkse Floron-speurtocht naar winterbloeiers
http://www.floron.nl/actueel/activiteitenagenda/moduleid/497/itemid/916/mctl/eventdetails

In het Hol van de Leeuw
27 en 28 december, AFAS, Amsterdam
Freek Vonk Live
freekvonklive.nl

Groene glibberzwam / Lavendel / Koffieboonspin / Huiszwaluw / Cultureel erfgoed
t/m 31 december 2018
Jaar van de Groene glibberzwam / Lavendel / Koffieboonspin / Huiszwaluw / Cultureel Erfgoed
www.mycologen.nl / www.bloemenbureauholland.nl / www.natuurpunt.be / www.sovon.nl / cultureelerfgoed.nl

Anatomie
4-5 januari 2019, De Werelt, Lunteren
Congres en wetenschappelijke Vergadering Nederlandse Anatomen Vereniging
www.anatomen.nl

Evolutie in Actie
11-12 januari 2019, Congrescentrum De Werelt, Lunteren
33e NIBI-conferentie voor Voortgezet Onderwijs biologie 2019
nibi.nl

Ecotoxicology
14-25 januari 2019, VU/WU, Amsterdam/Wageningen
Postgraduate Course
www.toxcourses.nl

Ecologische monitoring
15 januari 2019, Utrecht of omgeving
Cursus Naturio met ecoloog Karin Albers
www.naturio.nl

Future of Health and Medicine
17 januari 2019, Jaarbeurs, Utrecht
4th Health-RI conference
www.health-ri.org

Malariadiagnostiek voor gevorderden
17 januari 2019, Erasmus MC, Rotterdam
Cursus voor analisten van Nederlandse Vereniging voor Parasitologie
www.parasitologie.nl

Artificial Sociality
17 januari 2019, Aula-WU, Wageningen
Oratie bioloog en organisatie-expert Gert Jan Hofstede, persoonlijk hoogleraar Artificial Sociality
www.wur.nl

De bronstijd: een economie van vernietiging
17 januari 2019, Huygens Lab-UL, Leiden
Publiekslezing Natuurwetenschappelijk Gezelschap Leiden door archeoloog David Fontijn (UL)
www.universiteitleiden.nl

Mind, Mood & Microbes
17-18 janauri 2019, KIT, Amsterdam
2nd International Conference on Microbiota Gut Brain Axis
www.mindmoodmicrobes.org

Masters Biology
18 januari 2019, Ruppertgebouw-UU, Utrecht
Landelijke Masterdag Biologiestudenten
www.lobs.eu

De voortplanting van roggen en haaien
16 januari 2019, Safari Meeting Centre-Burgers'Zoo, Arnhem
Winteravondlezing door bioloog Max Janse (hoofd Burgers' Ocean)
www.burgerszoo.nl

Praktisch School Examen Ontwikkeling voor het vmbo
24 januari en 7 maart 2019, CSG Het Streek, Ede
Tweedaagse cursus voor docenten met eindexamenklassen vmbo natuurkunde, scheikunde en biologie
www.nvon.nl

There will be blood
26 januari, De Uithof, Utrecht
EIS-dag 2019 van Kenniscentrum Insecten & andere ongewervelden
www.eis-nederland.nl

Tuinvogels
26-27 januari 2019, eigen tuin
Nationale Tuinvogeltelling 2019
www.tuinvogeltelling.nl

BioHacking
28 januari 2019, Waag Society, Amsterdam
BioHack Academy #6
waag.org

Diagnosis of Human Parasitic Infections
28 januari-8 februari 2019, Hogeschool Leiden
Tiendaagse cursus LUMC-Boerhaave nascholing
www.boerhaavenascholing.nl

i-4-1 Health
29 januari 2019, Proefbedrijf Pluimveehouderij VZW, Geel (BE)
Intervisiebijeenkomst
www.knmvd.nl

Listeria monocytogenes in kant-en-klare levensmiddelen
30 januari 2019, De Fietser, Ede
Seminar Stichting Food Micro Methods (FiMM)
www.fimm.nl

Darwin: klimplanten
31 januari 2019, Greenest Gallery, Botanische Tuinen-UU, De Uithof-Utrecht
Darwin & Drinks-lezing door botanisch filosoof Norbert Peeters (UL)
www.howareyougrowing.nl

Veroudering, DNA-schade en -reparatie
3 februari 2019, Paradiso, Amsterdam
Paradisolezing De Nieuwe Natuur door moleculair geneticus Jan Hoeijmakers (Erasmus MC)
knaw.nl

Nutrition and Cancer: from Bench to Bed to Behaviour
4 februari 2019, WICC, Wageningen
Masterclass Graduate School VLAG & WCRFI
www.vlaggraduateschool.nl

Advanced Food Analysis
4-8 februari 2019, Wageningen
Course Graduate School VLAG
www.vlaggraduateschool.nl

Emergencypreparedness and response
5 februari 2019, Forumzaal Campus Woudenstein-EUR, Rotterdam
Rotterdam, The Netherlands
Joint BVF Platform-BBP Symposium
www.bvfplatform.nl

Agrarisch natuurbeheer
7 februari 2019, Campus-WU, Wageningen
Cursus Wageningen Academy
www.wur.nl

Save the earth
t/m 7 februari 2019, diverse theaters
Theatershow, gebaseerd op de duurzaamheidsdromen van Wubbo Ockels, met Jörgen Raymann
www.savetheearth.nu

Van Sjamaan en Klimaatscepticus - de mens als controlfreak
7 februari 2019, Planetarium-Artis, Amsterdam
Felix Meritus in Artis
www.artis.nl

Endocrinology
7-8 februari 2019, NHCC Leeuwenhorst, Noordwijkerhout
Dutch Endocrine Meeting, DEM2019
congres.nve.nl

Charles Darwin
12 februari 2019, Café Rad van Wageningen (o.v.)
Darwin Café 2019 vanwege Darwin Day
www.facebook.com/DarwinCafe

Ecology
12-13 februari 2019, Congrescentrum De Werelt, Lunteren
Netherlands Annual Ecology Meeting
www.nern.nl

Cultuurhistorie en natuurbeheer
12 februari en 12 maart 2019, Renkum,
10 oktober en 7 november 2019, Boxtel of omgeving
Tweedaagse cursus Naturio met Karin Albers
www.naturio.nl

Shaping the future of healthcare
14 februari 2019, WTC, Rotterdam
6th Innovation for Health conference
www.innovationforhealth.nl

Parasitologie
14 februari 2019, Utrecht
Deelnemersdag Stichting Kwaliteitsbewaking Medische Laboratoriumdiagnostiek / Nederlandse Vereniging voor Parasitologie
www.skml.nl

De revolutionaire zoek-, knip- en plakfuncties van CRISPR-Cas
17 februari 2019, Paradiso, Amsterdam
Paradisolezing De Nieuwe Natuur door microbioloog John van der Oost (WU)
knaw.nl

Zoetwatervissen
20 februari 2019, Safari Meeting Centre-Burgers'Zoo, Arnhem
Winteravondlezing door bioloog en Burgers'Zoo gids Nand Sibbning en bioloog Constanze Mager (hoofd educatie Burgers'Zoo)
www.burgerszoo.nl

Meer, sneller, groter, maar vooral beter!
21 februari 2019, Huygens Lab-Science Campus-UL, Leiden
Lezing biofysicus Fons Verbeek (UL) over het gebruik van beeld in de levenswetenschappen
www.universiteitleiden.nl

Darwin: intelligentie van planten
28 februari 2019, Greenest Gallery, Botanische Tuinen-UU, De Uithof-Utrecht
Darwin & Drinks-lezing door botanisch filosoof Norbert Peeters (UL)
www.howareyougrowing.nl

Nieuwe Rode Lijst Dagvlinders / Biodiversiteit
2 maart 2019, Junushoff, Wageningen
Landelijke Dag van De Vlinderstichting met lezing van ecoloog Louise Vet (NIOO-KNAW)
www.vlinderstichting.nl

Gene and Cell Therapy
6-8 maart 2019, De Werelt, Lunteren
NVGCT Spring Symposium
www.nvgct.nl

Ornithologie
8-10 maart 2019, o.v. Biotoop, Haren
Congres Nederlandse Ornithologische Unie
www.nou.nu

Fossielen
9 maart 2019, regio Ede
Internationale Fossielenbeurs PaleoTime NL
www.paleobiologischekring.org

Het lichaam verleiden tot zelfherstel
10 maart 2019, Paradiso, Amsterdam
Paradisolezing De Nieuwe Natuur door biomedisch technoloog Carlijn Bouten (TU/e)
knaw.nl

Milieurisicobeoordeling van gewasbeschermingsmiddelen voor grond- en oppervlaktewater
12-14 maart 2019, WU-Campus, Wageningen
Cursus Wageningen Academy
www.wur.nl

Marine Science
13 maart 2019, Staf Versluys Center, Bredene (BE)
VLIZ Marine Science Day 2019 en uitreiking VLIZ North Sea, Master & Bachelor Thesis Awards
www.vliz.be

Eiwit en spiermassa
14 maart 2019, Jaarbeurs, Utrecht
Congres VN Voeding.nl
www.alliantievoeding.nl

Natuurgericht maaibeheer
19 maart 2019, Natuurmuseum, Tilburg
11 april 2019, DierenPark, Amersfoort
Cursus Naturio met Karin Albers
www.naturio.nl

Thema nog onbekend
20 maart 2019, Safari Meeting Centre-Burgers'Zoo, Arnhem
Winteravondlezing
www.burgerszoo.nl

Killing cancer cells with metals and light
21 maart 2019, Huygens Lab-UL, Leiden
Publiekslezing Natuurwetenschappelijk Gezelschap Leiden door chemicus Sylvestre Bonnet (LIC, UL)
www.universiteitleiden.nl

(Medical) Microbiology
26-27 maart 2019, Congrescentrum Papendal, Arnhem
Wetenschappelijke voorjaarscongres KNVM & NVMM 2019
www.knvm.org

Caring for our offspring: Reducing perinatal mortality and morbidity
27- 29 maart 2019 , Trippenhuis KNAW, Amsterdam
KNAW-Akademie Colloquium (op uitnodiging)
https://www.knaw.nl/nl/actueel/agenda/akademie-colloquium-2019-27-29-maart

Landscape management for functional biodiversity
27-29 maart 2019, Hotel De Wageningsche Berg, Wageningen
8th IOBC-WPRS Working Group Meeting
www.pe-rc.nl

Immunology
28-29 maart 2019, De Werelt, Lunteren
NVVI Lunteren-Symposium Dutch Society for Immunology
www.dutchsocietyimmunology.nl

De wereld beschimmelt!
31 maart 2019, Paradiso, Amsterdam
Paradisolezing De Nieuwe Natuur door microbioloog Han Wösten (UU)
knaw.nl

Bio Markets
1-3 april 2019, Passenger Terminal, Amsterdam
Wordl Bio Markets 2019
www.biobasedworldnews.com

Scientific Discovery for the Classroom
5 april 2019, Science Cenetr, Delft
6de Landelijke DNA-lab dag 2019
www.dnalabs.nl

Innovative cellular approaches for transfusion medicine
5 april 2019, Sanquin, Amsterdam, The Netherlands
7th Sanquin Spring Seminars
www.sanquin.org

Global change and marine ecosystems
5 april 2019, Academiegebouw-UL, Leiden
Oratie marien bioloog Nicole de Voogd (Naturalis), bijzonder hoogleraar Global change and marien ecosystems
www.universiteitleiden.nl

Natuur- en Technische Wetenschappen
11 april 2019, Theaterzaal-OBA Oosterdok, Amsterdam
Domeinmiddag, KNAW-domein Natuur- en Technische Wetenschappen (NTW) - op uitnodiging
www.knaw.nl

Paddenstoelen
13 april 2019, De Koningshof, Doorn
Floradag Nederlandse Mycologische Vereniging
www.mycologen.nl

Het cytoskelet van een synthetische cel
14 april 2019, Paradiso, Amsterdam
Paradisolezing De Nieuwe Natuur door microbioloog Gijsje Koenderink (Amolf/VU)
knaw.nl

Capturing Developmental Brain Dynamics
15-18 april 2019, Lorentz Center@Oort, Leiden
International Lorentz Workshop
www.lorentzcenter.nl

Virology
28 april-1 mei 2019, De Doelen, Rotterdam
European Congress of Virology
www.ecv2019.com

De duurzaamheid van een bio-based economy
5 mei 2019, Paradiso, Amsterdam
Paradisolezing De Nieuwe Natuur door ecoloog Louise Vet (WU, NIOO-KNAW)
knaw.nl

Advanced Proteomics
7-10 mei 2019, Wageningen
Course Graduate School VLAG
www.vlaggraduateschool.nl

Relatietherapie voor mens en dier
9 mei 2019, Planetarium-Artis, Amsterdam
Felix Meritus in Artis
www.artis.nl

Flora en vegetatie
14 mei en 4 juni 2019, Eindhoven
Tweedaagse cursus Naturio met Karin Albers
www.naturio.nl

Evolutionary biology
16 april 2019, Akoesticum, Ede
NLSEB 2019 meeting of the Netherlands Society for Evolutionary Biology
nlseb.nl

Stem Cells
17 mei 2019, UMCU, Utrecht
12th Dutch Stem Cell Meeting
dsscr.nl

Crop Protection Chemistry
19-24 mei 2019, ICC, Gent (BE)
14th IUPAC International Congress of Crop Protection Chemistry
www.iupac2019.be

Biomedische labs
21 mei 2019, Zwolle
Spring Event Nederlandse Vereniging van bioMedisch Laboratoriummedewerkers
www.nvml.nl

Kweekvlees: oplossing voor voedselvraagstuk?
21 mei 2019, Paradiso, Amsterdam
Paradisolezing De Nieuwe Natuur door vaatfysioloog Mark Post (UM, MosaMeat)
knaw.nl

Ecopark Acht
21 mei 2019, Ecopark Acht, Eindhoven
Cursus Naturio met Karin Albers
www.naturio.nl

Honden
26 mei 2019, diverse locaties
Dag van de Hond
www.houdenvanhonden.nl

Stamcellen: fundamentele bouwstenen, veelbelovende toepassingen
26 mei 2019, Paradiso, Amsterdam
Paradisolezing De Nieuwe Natuur door celbioloog Hans Clevers (Hubrecht Instituut, UMC Utrecht, UU)
knaw.nl

Life
27-29 mei 2019, Postillion Utrecht, Bunnik
1ste NWO-levenswetenschappencongres
www.nwolife.nl

Malaria diagnostiek voor Beginners
28 mei en 4 juni 2019, Erasmus MC, Rotterdam
Tweedaagse cursus Nederlandse Vereniging voor Parasitologie
www.parasitologie.nl

Diersporen
1-2 juni 2019, Midden Nederland, Veluwe/Deventer
Weekendcursus Wylin Tracking
www.weylintracking.nl

Kwaliteitsbewaking Medische Laboratoriumdiagnostiek
4 juni 2019, locatie niet bekend
SKML-congres 2019
www.skml.nl

Non-CO2 Greenhouse Gases - Global Challenges and Local Solutions
12-14 juni 2019, Hotel Casa, Amsterdam
8th International Symposium on Non-CO2 Greenhouse Gases, NCGG8
www.ncgg.info

Tijdelijke Natuur werkt!
18 juni 2019, Best
24 september 2019, Havengebied Amsterdam
Cursus Naturio met Karin Albers
www.naturio.nl

Life Sciences
20 juni 2019, Science Park-UvA, Amsterdam
SILS Research Day 2019
sils.uva.nl

Neuroscience
20-21 juni 2019, Congrescentrum De Werelt, Lunteren
Dutch Neuroscience Meeting, DNM19
dnm19.azuleon.org

New perspectives on visual working memory: function, content, control, capacity and architecture
26- 28 juni 2019, Trippenhuis KNAW, Amsterdam
KNAW-Akademie Colloquium (op uitnodiging)
www.knaw.nl

Molecular Biology and Pathogenesis of the Clostridia
19-22 augustus 2019, Stadsgehoorzaal, Leiden
11th International Conference Clostpath2019
clostpath2019.org

Symfonie van flora & fauna
23 augustus 2019, Planetarium-Artis, Amsterdam
Felix Meritus in Artis, met het Nederlands Philharmonisch Orkest
www.artis.nl

Human Genetics
19-20 september 2019, Koninghof, Veldhoven
Annual symposium NVHG & Belgian societies of Human Genetics
www.nvhg-nav.nl

NGS in DNA Diagnostics
24-26 september 2019, Erasmus MC, Rotterdam
VKGL/VKGN course in Genomic Resequencing
www.vkgn.org

Gedurfd lanenbeheer
1 oktober 2019, Vught
Cursus Naturio met Karin Albers
www.naturio.nl

Diersporen
5-6 oktober 2019, Midden Nederland, Veluwe/Deventer
Weekendcursus Wylin Tracking
www.weylintracking.nl

Medische, Medisch-Biologische en Gezondheidswetenschappen
14 oktober 2019, Theaterzaal-OBA Oosterdok, Amsterdam
Domeinmiddag, KNAW-domein Medische, Medisch-Biologische en Gezondheidswetenschappen (MMBG) - op uitnodiging
www.knaw.nl

Natuur- en Technische Wetenschappen
7 november 2019, Theaterzaal-OBA Oosterdok, Amsterdam
Domeinmiddag, KNAW-domein Natuur- en Technische Wetenschappen (NTW) - op uitnodiging
www.knaw.nl

Biotechnology
28 juni-1 juli 2020, Maastricht
19th European Congress on Biotechnology, ECB2020
www.efb-central.org

Oceaanwetenschappen voor Duurzame Ontwikkeling
2021-2030
Verenigde Naties Decennium
en.unesco.org

Growing Green Cities
voorjaar-najaar 2022, Floriadeterrein, Almere
Expo Floriade 2022 met Groene Stad Arboretum en evenementen
www.floriade.nl

Buitenland

From Functional Genomics to Systems Biology
10-13 November 2018, EMBL, Heidelberg (DE)
EMBL Conference
www.embl.de

From Rare to Care: Discovery, Modeling and Translation of Rare Diseases
11-14 November 2018, Vienna BioCenter, Wien (AT)
Keystone Symposium
www.keystonesymposia.org

Cropstrengthen Oxidative and Abiotic Stress
13-14 November 2018, Inselhotel, Potdam (DE)
Plant Stress Symposium 2018
plantstresssymposium2018.org

Microinjection into Adherent Cells
14-15 November 2018, EMBL, Heidelberg (DE)
EMBL Course
www.embl.de

Ocean Sustainable Development – Connecting Asia and the World
14-16 November 2018, New World Millennium Hong Kong Hotel, Hong Kong (CN)
Sustainable Ocean Summit, SOS-2018
sustainableoceansummit.org

Infectious Diseases: Past, Present, and Future
15-16 November 2018, EMBL, Heidelberg (DE)
EMBL Science and Society Conference
www.embl.de

Pathology of Mouse Models of Disease
15-16 November 2018, Cambridge (UK)
BSTP’s 33rd Annual Scientific Meeting
www.bstp.org.uk

Optical Biosensors
15-17 November 2018, Gent (BE)
International Meeting on Optical Biosensors, in memory of biochemist Roger Yonchien Tsien Nobel prize in 2008
vibconferences.be

Lipids in the ocean. Structure, function, ecological role and applications
20-22 November 2018, IUEM, Plouzané/Brest (FR)
Conference
marinelipids.sciencesconf.org

Antimicrobial Resistance in the Food Chain – From Science to Policy
26-28 November 2018, TivoliVredenburg, Utrecht (NL)
International Converence of the European Effort consortium
www.effort-against-amr.eu

Laboratory Animal Science
27-29 November 2018, Birmingham (UK)
LASA Annual Conference 2018
www.lasa.co.uk

Ecology for non-ecologists
26-30 November & 18-19 December, Umeå (SE)
Ecology & Society Course & Endsymposium
www.slu.se

Systems Epigenetics: Towards Precision Cancer Medicine
27-28 November 2018, KIT, Amsterdam (NL)
EpiPredict 2018 Conference
www.systemsepigenetics2018.eu

Exploring Biological Sequences
27-29 November 2018, EMBL-EBI, Hixton-Cambridge (UK)
EMBL-EBI Course
www.ebi.ac.uk

Neurodegenerative Diseases: Biology & Therapeutics
28 November-1 December 2018, Cold Spring Harbor Laboratory, Cold Spring (NY, USA)
Cold Spring Harbor Meeting
meetings.cshl.edu

Synchronous Evolution of Marine Sciences
3-4 December 2018, Holiday Inn Rome Aurelia, Rome (IT)
12th Edition of International Conference on Oceanography & Marine Biology
marinebiology-oceanography.euroscicon.com

Microbial Communities: Modelling Meets Experiments
3-7 December 2018, EMBL, Heidelberg (DE)
EMBL Course
www.embl.de

Marine Science Communication
4-5 December 2018, Southhampton (UK)
3rd International Marine Science Communication Conference, CommOcean2018
www.commocean.org

Algae
4-6 December 2018, Park Plaza Amsterdam Airport Hotel, Schiphol (NL)
AlgaeEurope 2018 International Conference
algaeurope.org

Fisheries Science in the Mediterranean and the Black Sea
10-14 December 2018, FAO-Headquarters, Rome (IT)
FishForum 2018 of the General Fisheries Commission for the Mediterranean
www.fao.org

Global perspectives on adaptive wildlife management
5-20 January 2019, Johannesburg (SA)
Ecology & Society Course-SLU
www.slu.se

The Changing Ocean Environment: From a Multidisciplinary Perspective
6-9 January 2019, Science and Art Center Siming Campus, Xiamen (CN)
4th Xiamen Symposium on Marine Environmental Science, XMAS-IV
mel.xmu.edu.cn

Phycology
7-10 January 2019, The Scottish Association for Marine Science, Oban (UK)
67th Annual Meeting of the British Phycological Society
bps2019.brphycsoc.org

Quantitative BioImaging
9-11 January 2019, Couvent des Jacobins, Rennes (FR)
Conference of QBI Society
www.quantitativebioimaging.com

Mind, Mood & Microbes
17-18 January 2019, KIT, Amsterdam (NL)
2nd International Conference on Microbiota Gut Brain Axis
www.mindmoodmicrobes.org

EuroMarine
30-31 January 2019, UCA, Cádiz (ES)
EuroMarine General Assembly
www.euromarinenetwork.eu

Planet Water - Challenges and Successes
23 February-2 March 2019, San Juan, Puerto Rico
Aquatic Science Meeting - ASLO 2019 of the Association for the Sciences of Limnology and Oceanography
aslo.org

Movement Ecology of Animals
3-8 March 2019, Renaissance Tuscany Il Giocco, Lucca (IT)
Gordon Research Conference
www.sfecologie.org

Synthetic Morphogenesis
17-20 March 2019, EMBL, Heidelberg (DE)
EMBO | EMBL Symposium, from Gene Circuits to Tissue Architecture
www.embo-embl-symposia.org

Reconstructing the Human Past
31 March-3 April 2019, EMBL, Heidelberg (DE)
EMBO | EMBL Symposium, using Ancient and Modern Genomics
www.embo-embl-symposia.org

Bio Markets
1-3 April 2019, Passenger Terminal, Amsterdam (NL)
Wordl Bio Markets 2019
www.biobasedworldnews.com

Probing Neural Dynamics with Behavioural Genetics
10-13 April 2019, EMBL, Heidelberg (DE)
EMBO | EMBL Symposium
www.embo-embl-symposia.org

Parasitology
15-17 April 2019, University of Manchester, Manchester (UK)
Joint Spring Meeting British Society for Parasitology, Belgian Society of Parasitology & Protistology and Dutch Society for Parasitology
bsp.uk.net

Virology
28 April-1 May 2019, De Doelen, Rotterdam (NL)
European Congress of Virology
www.ecv2019.com

The Identity and Evolution of Cell Types
15-18 May 2019, EMBL, Heidelberg (DE)
EMBO | EMBL Symposium
www.embo-embl-symposia.org

Crop Protection Chemistry
19-24 May 2019, ICC, Gent (BE)
14th IUPAC International Congress of Crop Protection Chemistry
www.iupac2019.be

Laboratory Animal Science
10-13 June 2019, Prague Congress Centre, Prague (CZ)
Congres Federation of Laboratory Animal Science Associations, FELASA 2019
www.uu.nl

Marine Science Policy
11-12 June 2019, Paris (FR)
EurOcean conference of the Intergovernmental Oceanographic Commission of Unesco
www.euroceanconferences.eu

Challenging the scientific legacy of Johan Hjort: time for a new paradigm in marine research?
12–14 June 2019, Bergen, Norway (NO)
Johan Hjort symposium 2019, to celebrate the 150-year anniversary of Johan Hjort (1869–1948)
www.ices.dk

Sclerochronology
16-20 June 2019, University of Split, Split (HR)
5th International Sclerochronology Conference
jadran.izor.hr

Intergrated Marine Biosphere Research
17-21 June 2019, Brest (FR)
IMBeR Open Science Conference
www.imber.info

Mechanical Forces in Development
3-6 July 2019, EMBL, Heidelberg (DE)
EMBO | EMBL Symposium
www.embo-embl-symposia.org

Microbiology
7-12 July 2019, Glasgow (UK)
8th Congres of European Microbiologists, FEMS 2019
fems2019.org

Meiofauna
7-12 July 2019, University of Évora, Évora (PT)
17th International Meiofauna Conference
www.seventimco.uevora.pt

New Approaches and Concepts in Microbiology
10-13 July 2019, EMBL, Heidelberg (DE)
EMBO | EMBL Symposium
www.embo-embl-symposia.org

Evolutionary Biology
19-24 August 2019, Turku (SF)
Congress European Society for Evolutionary Biology, ESEB2019
eseb2019.fi

Multiomics to Mechanisms
11-13 September 2019, EMBL, Heidelberg (DE)
EMBO | EMBL Symposium, Challenges in Data Integration
www.embo-embl-symposia.org

Seeing is Believing
9-12 October 2019, EMBL, Heidelberg (DE)
EMBO | EMBL Symposium, Imaging the Molecular Processes of Life
www.embo-embl-symposia.org

The Non-Coding Genome
16-19 October 2019, EMBL, Heidelberg (DE)
EMBO | EMBL Symposium
www.embo-embl-symposia.org

Neurosciences
19-23 October 2019, Chicago (IL, USA)
Neuroscience 2019, annual meeting of the Society for Neurosciences
www.sfn.org

Shellfish - Resources and Invaders of the North
5-7 November 2019, Tromsø (NO)
Shellfish symposium
www.ices.dk

Matrix Approaches to Health Demography
5-16 November 2018, MPI Demographic Research, Rostock (DE)
Course by ecodemographer Hal Caswell (MPIDR & UvA)
www.demogr.mpg.de

Metabolism Meets Epigenetics
20-23 November 2019, EMBL, Heidelberg (DE)
EMBO | EMBL Symposium
www.embo-embl-symposia.org

Copepoda
14-19 June 2020, Nombolo Mdhluli Conference Center, Kruger National Park (SA)
14th International Conference on Copepoda, ICOC 2020
abevents.co.za

Biotechnology
28 June-1 July 2020, Maastricht (NL)
19th European Congress on Biotechnology, ECB2020
www.efb-central.org

Neurosciences
24-28 October 2020, Washington DC (USA)
Neuroscience 2020, annual meeting of the Society for Neurosciences
www.sfn.org

Neurosciences
13-17 November 2021, Washington DC (USA)
Neuroscience 2021, annual meeting of the Society for Neurosciences
www.sfn.org

Exposities

Creative innovation: Art meets Science
t/m 11 november 2018, WU-Campus, Wageningen
Exhibition of artists working with scientists
www.wur.nl

Boten bij de Vis
t/m 11 november 2018, Museum Kaap Skil, Oudeschild (Texel)
23 maart t/m 19 mei 2019, Wieringer Eilandmuseum Jan Lont, Hippolytushoef
27 juli t/m 22 september 2019, Waterlands Museum De Speeltoren, Monnickendam
28 september 2019 t/m 24 november 2019, Huizer Museum, Huizen
Expositie over de Zuiderzeevissers en hun schepen ivm 100 jaar Zuiderzeewet
www.100jaarzuiderzeewet.com

Onverbloemd
t/m 18 november 2018, Museum De Zwarte Tulp, Lisse
Kunstexpositie rond Bollenstreek Biënnale 2018
museumdezwartetulp.nl

Places of Hope
t/m 25 november 2018, de Kanselarij e.o., Leeuwarden
Tentoonstelling over het Nederland van morgen door curator Maarten Hajer, hoogleraar Urban Future (UU)
www.placesofhope.nl

Fruit & Landschap
t/m 28 november, Fruitteeltmuseum, Kapelle
Expositie van landschapskunstenaars Janne van Gilst en Thomas Nondh Janssen
www.fruitteeltmuseum.nl

Dierbaar
t/m december 2018, Natura Docet Wonderryck Twente, Denekamp
Expositie van op de natuur geïnspireerde kunstwerken van Rebecca Geskus en Erna van Sambeek
www.wonderryck.nl

Greatest Landscapes
t/m 2 december 2018, Museon, Den Haag
National Geographic fototentoonstelling van bijzondere plekken op aarde
www.museon.nl

Van droge geulen naar stromende beken
t/m 2 december 2018, Infocentrum Renkums Beekdal, Renkum
Fototentoonstelling IVN-werkgroep Beken en sprengen
www.renkumsbeekdal.nl

Sense of a Place
t/m 31 december 2018, van Den Helder tot aan de Dollard
Landschapskunstprojecten Dijk van een Wijf, Mondriaankwelder, De Streken, De Kromme Horne en Terp fan de Takomst, onderdeel LF2018
www.friesland.nl

De wolf in Drenthe
tot 31 december 2018, Duurzaamheidscentrum, Assen
Expositie over de komst van de wolf
duurzaamheidscentrumassen.nl

Verliefd op de natuur - planten als gids
t/m 31 december 2018, Plantentuin Meise (BE)
Expositie van beeldhouwwerken/tekeningen/fotografie van Artist in Residence Marine Coutelas
www.plantentuinmeise.be

The Skin is an Extension of the Brain
t/m 31 december 2018, Mediamatic, Wageningen
Exhibition of a tactile installation by Margherita Soldati
www.mediamatic.net

O' Tristana
t/m 31 december 2018, Mediamatic, Wageningen
Expositie van geopende oesters van kunstenaar Zeger Reyers
www.mediamatic.net

Eigenzinnige eieren, Niet alleen pluimvee & P. Sluis
t/m december 2018, Nederlandse Pluimveemuseum, Barneveld
Wisselexposities van creatieve eiportretjes, huisdierschilder Cees van Gink (1890-1968) & Pluimvee, Vee- en Vogelvoederfabrikant P. Sluis (sinds 1823)
www.pluimveemuseum.nl

Kûnstsinnige Eerappels
t/m 5 januari 2019, Natuurmuseum Fryslân, Leeuwarden
Kunsttentoonstellling Potatoes go wild, onderdeel LF2018
www.friesland.nl

Leonardo da Vinci
t/m 6 januari 2019, Teylers Museum, Haarlem
Expositie van de veelzijdige en beroemdste kunstenaar uit de Renaissance
www.teylersmuseum.nl

Zwanenzang
t/m 13 januari 2019, Natuurhistorisch Museum Rotterdam
Expositie schilderijen van Ilse Wielage
www.hetnatuurhistorisch.nl

Space Waste Lab
t/m 19 januari 2019, KAF, Almere
Project van kunstenaar en innovator Daan Roosegaarde over ruimteafval
kaf.nl

Botanische meesterwerken van Franz en Ferdinand Bauer
1 februari t/m 12 mei 2019, Teylers Museum, Haarlem
Overzichtstentoonstelling van twee botanische kunstenaars en broers
www.teylersmuseum.nl

De staat van natuur
t/m voorjaar 2019, Artis-Aquarium, Amsterdam
Expositie van de Duitse natuurfotograaf Claudius Schulze
www.artis.nl

Warm, Rood, Nat & Lief
t/m 28 april 2019, Natuurhistorisch Museum Rotterdam
Tentoonstelling rond bioloog, dichter en tekenaar Leo Vroman (1915-2014)
www.hetnatuurhistorisch.nl

NATURE
mei t/m ??? 2019, Cube Design Museum, Kerkrade
Internationale expositie van designinnovaties die natuur omarmen en ondersteunen, i.s.m. Cooper Hewitt Smithsonian Design Museum in New York
www.cubedesignmuseum.nl

Zeeuwse oerwalvissen - topfossielen uit de Westerschelde
t/m 19 mei 2019, Natuurhistorisch Museum Rotterdam
Expositie fossiele schedels van dolfijnen en vinvissen uit de oer-Westerscheldefauna
www.hetnatuurhistorisch.nl

Designed by Nature
t/m 10 juni 2019, Zilvermuseum, Schoonhoven
Tentoonstelling over de natuur als inspiratiebron voor goud- en zilversmeden
zilvermuseum.com

Fiep Fiep Hoera! De natuur van Fiep Westendorp
t/m midden 2019, Kasteel Groeneveld, Baarn
Familietentoonstelling i.v.m. 100ste geboortedag Fiep Westendorp
www.kasteelgroeneveld.nl

Teddy & Beer - Kom met je knuffelbeer
t/m 1 september 2019, Museum voor Natuurwetenschappen, Brussel (BE)
Tijdelijke tentoonstelling over uitgestorven en wilde beren
www.naturalsciences.be

A Plant Experience
Sow to Grow, Enkhuizen
Interactieve exposities over de rol van zaadveredeling en planten in de wereldvoedselvoorziening
www.sowtogrow.nl

Het verleden, heden en toekomst van het zaad
Nationaal Museum Saet & Cruyt, Andijk
Permanente tentoonstelling over de teelt en handel in groente- en bloemzaden
www.saetencruyt.nl

Fruitteelt
Fruitteeltmuseum, Kapelle
Museumtuin over de ontwikkeling van fruitteelt vanaf 1880
www.fruitteeltmuseum.nl

Alles over de kip en het ei
Nederlandse Pluimveemuseum, Barneveld
Permante expositie
www.pluimveemuseum.nl

Fruitcultuur
Museum(tuin) 't Olde Ras, Doesburg
Museumtuin met 1500 (oude) fruitrassen
www.tolderas.nl

Onmisbare opruimers
Micropia, Amsterdam
Tentoonstelling van de afbraak een dood giraffeveulen
www.micropia.nl

Pithecanthropus erectus, Eugene Dubois en DNA-plein
Familiemuseum, Ursulinencovent, Eijsden
Exposities over familiegeschiedenis, verwantschap, dna en de in Eijsden geboren paleontropoloog Eugene Dubois, ontdekker van de Pithecanthropus erectus (Javamens)
familiemuseum.ursulinenconvent.com

Landschappen uit de oertijd & Het Groene Woude
Oertijdmuseum De Groene Poort, Boxtel
Ontmoet dinosaurussen in de Oertijdtuin, het museum is tegens bezoekerscentrum van Het Groene Woud, het Nationaal Landschap in de driehoek Den Bosch, Tilburg en Eindhoven
www.oertijdmuseum.nl / www.hetgroenewoud.com

Micropia
Artis, Amsterdam
Museum over microben, de grootste microbeleving ter wereld in de historische Ledenlokalen van Artis
www.micropia.nl

Walvissen
Ecomare, De Koog (Texel)
Walviszaal met skeletten, schaalmodellen, films en foto’s, gerealiseerd dankzij de ambergrijs uit darmen van de in 2012 gestrande potvis bij Texel
www.ecomare.nl

Cyber Zoo
Vliegtuighal-TUD, Delft
Onderzoeks- en testlaboratorium voor vliegende en lopende zwermrobots, zoals de libel-robot DelFly en de lopende zespotige robot Zebro
www.robotics.tudelft.nl

Bos op zolder
Bezoekerscentrum, Amsterdamse Bos, Amstelveen
Vaste expositie over alles wat er in het Amsterdamse Bos gebeurt
www.amsterdamsebos.nl

Nachtbrakers, Woning gezocht en Nederland, ganzenland?
Museum en Wildpark Het Aardhuis, Hoog-Soeren
Thematentoonstellingen over uilen, huisvesting van dieren en ganzen op bezoek
www.aardhuis.nl

Van mensen, bomen en planten
Het Depot, Wageningen
Tentoonstelling over de arboreta van Het Depot
www.hetdepot.nl

Waddenstad
Ecomare, De Koog (Texel)
Onderzoeksexpositie Waddenstad, winkelstraat met tien onderzoekslijnen NIOZ en Wageningen Marine Research
www.ecomare.nl

Waddenflora & -fauna
Ecomare, De Koog, Texel
Natuurmuseum, zeehonden- en vogelopvang, zeeaquarium, duinpark en bezoekerscentrum
www.ecomare.nl

LiveScience
Naturalis, Leiden
Onderzoekers en collectiemensen aan het werk, met preparaties, fossielen uitzoeken, ScienceTalks, garnaalverhaal en andere evenementen
www.naturalis.nl

De reis
Natuurmuseum Brabant, Tilburg
Permanente expositie
www.natuurmuseumbrabant.nl

IJstijd!
Natuurmuseum Brabant, Tilburg
Tentoonstelling over de laatste ijstijd, de bloeiperiode van wolharige neushoorns, mammoeten, sabeltandtijgers en Neanderthalers
www.natuurmuseumbrabant.nl

OO Zone
Natuurmuseum Brabant, Tilburg
Permanente en interactieve ontdekkingstocht door de natuur
www.natuurmuseumbrabant.nl

Brabant inde Ban van Buiten
Natuurmuseum Brabant, Tilburg
Permanente expositie over Brabantse landschappen
www.natuurmuseumbrabant.nl

Dieren houden, fokken en maken
Nationaal Veeteelt Museum, Beers NB
Permanente expositie over veeteelt en ki
www.veeteelt-ki-museum.nl

Spelen in het heden
Natuurhistorisch Museum Maastricht
Permanente expositie
www.nhmmaastricht.nl

Geologie, Biologie & Dynamiek
Natuurhistorisch Museum Maastricht
Permanente expositie
www.nhmmaastricht.nl

Leefruimte voor mens en dier
Museon, Den Haag
Permanente expositie
www.museon.nl

One Planet
Museon, Den Haag
Permanente tentoonstelling over duurzame ontwikkeling
www.museon.nl

Mens & Evolutie
Museon, Den Haag
Tentoonstelling in de Bloema Mens- & Evolutiezaal
www.museon.nl

Museum Vrolik
Academisch Medisch Centrum, Amsterdam
Permanente expositie
www.uva.nl

Kabinet Van Deinse
Het Natuurhistorisch, Rotterdam
Permanente expositie van de collectie van de Rotterdamse leraar biologie en walviskenner dr A.B. van Deinse (1885-1965)
www.hetnatuurhistorisch.nl

Biodiversiteit
Het Natuurhistorisch, Rotterdam
Permanente expositie
www.hetnatuurhistorisch.nl

Ramon
Het Natuurhistorisch, Rotterdam
Permanente expositie van het skelet van een Rotterdamse olifant
www.hetnatuurhistorisch.nl

Twente van dichtbij
Natura Docet Wonderryck Twente, Denekamp
Permanente tentoonstelling van dit belevingsmuseum en bezoekerscentrum voor Nationaal Landschap Noordoost-Twente
www.wonderrycktwente.nl

Funcky Forest
Natura Docet Wonderryck Twente, Denekamp
Permanente tentoonstelling van dit belevingsmuseum en bezoekerscentrum voor Nationaal Landschap Noordoost-Twente
www.wonderrycktwente.nl

Meester Beernink & De Wonderkamers
Natura Docet Wonderryck Twente, Denekamp
Permanente tentoonstelling van dit belevingsmuseum en bezoekerscentrum voor Nationaal Landschap Noordoost-Twente
www.wonderrycktwente.nl

Oertijdzaal
Natura Docet Wonderryck Twente, Denekamp
Permanente tentoonstelling van dit belevingsmuseum en bezoekerscentrum voor Nationaal Landschap Noordoost-Twente
www.wonderrycktwente.nl

Belevingstuin
Natura Docet Wonderryck Twente, Denekamp
Permanente tentoonstelling van dit belevingsmuseum en bezoekerscentrum voor Nationaal Landschap Noordoost-Twente
www.wonderrycktwente.nl

Walviszaal
Natuurmuseum Fryslân, Leeuwarden
Permanente expositie
www.natuurmuseumfryslan.nl

Friesland onder water
Natuurmuseum Fryslân, Leeuwarden
Permanente expositie
www.natuurmuseumfryslan.nl

Reiskabinet kapitein Severein
Natuurmuseum Fryslân, Leeuwarden
Permanente expositie
www.natuurmuseumfryslan.nl

Verwonderland
Natuurmuseum Fryslân, Leeuwarden
Permanente expositie
www.natuurmuseumfryslan.nl

@Jouw verdieping
Natuurmuseum Fryslân, Leeuwarden
Permanent kennis- en informatiecentrum
www.natuurmuseumfryslan.nl

Natuur en cultuurhistorie
De Bastei, Nijmegen
Centrum voor natuur en cultuurhistorie
debastei.nl / natuurmuseum.nl

Fossielen en mineralen
zondagen, Museum of Natural History, Waardenburg
Tentoonstelling van de collectie van de Dutley’s Heritage Foundation
www.dutleysheritagefoundation.nl

Dierenwereld en insectenkabinet
Missiemuseum, Steyl-Tegelen
Permanente tentoonstelling van naturaliën
www.steyl.eu

Galerij van Dinosauriërs tot BiodiverCITY
Museum Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, Brussel (BE)
Permanente tentoonstelling met de grootste dino-opstelling van Europa en een natuurontdekkingstocht door de stad
www.natuurwetenschappen.be

Het verhaal van de walvis – van zeemonster tot beschermd zoogdier
Het Scheepvaartmuseum, Amsterdam
Permantente tentoonstelling over walvissen in verschillende historische perspectieven
www.hetscheepvaartmuseum.nl