Bionieuws

Redactiestage

Bionieuws biedt jaarlijks enkele journalistieke talenten met een achtergrond in de levenswetenschappen kans tijdens een stage kennis te maken met het complete productieproces van de krant. Vanaf zomer 2017 is er weer plaats voor een stagiair; overleg over de aanvangsdatum is mogelijk.

In aanmerking komen studenten die een universitaire of hogeschoolopleiding in een van de levenswetenschappen en die bij voorkeur al enige ervaring hebben met journalistiek schrijven. Dat kan middels vakken of cursussen, of bijvoorbeeld in een studieverenigingsblad of een ander medium. Een redactiestage duurt minimaal drie maanden. Stagiairs leren alle aspecten van het journalistieke vak kennen: het hele redactionele proces tot aan het drukken vindt op de redactie plaats. Zo is het mogelijk alle wetenschapjournalistieke vaardigheden toe te passen. Daarnaast krijgen stagiairs uitgebreid inzicht in het redactionele proces. Van planning via schrijven, redigeren, fotoredactie, tot het maken van infographics en meedenken over de opmaak. Stagiairs werken verder mee aan het vullen van de website met actueel nieuws en achtergrondverhalen en de bijbehorende activiteiten op social media. En dat alles onder geregeld stevige tijdsdruk van een naderende deadline.

Verder is er aandacht besteed aan het doen van onderzoek voor artikelen en het afnemen van interviews. Daarbij zijn de diverse journalistieke genres het uitgangspunt: interview, nieuwsartikel, reportage, achtergrondverhaal en tot slot het luchtige genre.

Tot slot is er aandacht voor journalistieke ethiek. Bionieuws heeft een redactiestatuut en is journalistiek onafhankelijk. Wat betekent dat in de praktijk? Hoe werken bijvoorbeeld inzage van de tekst door de geïnterviewde en rectificatie van onjuistheden?

Ook bestaat er de mogelijkheid een lezersonderzoek op te zetten en uit te voeren om op basis daarvan de redactionele koers bij te stellen. Middels vragenformulieren en/of lezersgesprekken kan eenvoudig een representatief deel van de abonnees worden gevraagd om hun mening (waarderingscijfers, leesgedrag, wensen). Wie hierin interesse heeft, neemt onder begeleiding van een van de redacteuren zo'n periodiek onderzoek ter hand en maakt op basis van de redactionele doelstellingen en missie van Bionieuws een enquête. De resultaten kunnen leiden tot een advies aan de redactie.

Belangstellenden kunnen contact opnemen met de hoofdredacteur Gert van Maanen.