Bionieuws

Plant & Dier

Nieuwe definitie van soorten

De diversiteit onder vogels is groot, alleen al in kleuren. Foto Cornell Lab of Ornithology

Diersoorten zijn beter te definiëren door te kijken naar de compatibiliteit tussen hun kern-dna en mitochondriaal dna, schrijft de Amerikaanse ornitholoog Geoffrey Hill 8 maart in een commentaar in The Auk: Ornithological Advances. Deze twee sets genomen werken samen en maken celmetabolisme en energieproductie mogelijk. Om een mismatch en daardoor een lagere fitness te voorkomen, evolueert het kerndna continu om de hogere mutatiesnelheden van mitochondriaal dna bij te houden.
Hill beargumenteert dat deze co-adaptatie de sleutel is voor het definiëren van soorten en dat de identificatie van de interacterende genen tussen kern en mitochondrium essentieel is om soortsgrenzen beter vast te stellen. Zijn concept is vooralsnog grotendeels theoretisch, zonder ondersteunend empirisch bewijs.

(Dit bericht verscheen in Bionieuws 5 van 11 maart 2017)